+91-9584003002, 9754563092
sikhtourism13@gmail.com
Calendar Date Nanakshahi Event Nanakshahi Date
14 March 2019 Gurgaddi Guru Sri Hari Rai Sahib ji 01 Chet
14 March 2019 Nanakshahi New Year - Nanakshahi Era 535 commences 01 Chet
19 March 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Hargobind Sahib Ji 06 Chet
21 March 2019 Hola Mohalla 08 Chet
14 April 2019 Khalsa Day - Vaisakhi Khalsa Panth Creation Anniversary 01 Vaisakh
16 April 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Angad Sahib Ji 03 Vaisakh
16 April 2019 Gurgaddi Guru Sri Amar Das Sahib ji 03 Vaisakh
16 April 2019 Jyoti Jyot Guru Harkrishan Sahib ji 03 Vaisakh
16 April 2019 Gurgaddi Guru Tegh Bahadur Sahib ji 03 Vaisakh
11 June 2019 Gurgaddi Guru Sri Hargobind Sahib ji 28 Jeth
21 July 2019 Miri-Piri Day Guru Sri Hargobind Sahib Ji 06 Sawan
16 Sep 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Amar Das Sahib ji 02 Assu
16 Sep 2019 Gurgaddi Guru Sri Ramdas Sahib ji 02 Assu
16 Sep 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Ramdas Sahib ji 02 Assu
16 Sep 2019 Gurgaddi Guru Arjun Sahib ji 02 Assu
18 Sep 2019 Gurgaddi Guru Angad Sahib ji 04 Assu
22 Sep 2019 Jyoti Jyot Sri Guru Nanak Sahib ji 08 Assu
20 Oct 2019 Jyoti Jyot Guru Sri Har Rai Sahib ji 06 Katik
20 Oct 2019 Gurgaddi Sri Guru Harkrishan Sahib ji 06 Katik
20 Oct 2019 Gurgaddi Sri Guru Granth Sahib ji 06 Katik
21 Oct 2019 Jyoti Jyot Sri Guru Gobind Singh Sahib ji 07 Katik
27 Oct 2019 Bandi Chhor Divas 10 Katik
24 Nov 2019 Gurgaddi Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji 11 Maghar
Members & Approved By
attoi_logo
CG Tourism Board
attoi_logo
attoi_logo
X
Our Websites