+91-9584003002, 9754563092
sikhtourism13@gmail.com
Calendar Date Nanakshahi Event Nanakshahi Date
05 Jan 2019 Prakash Utsav Guru Sri Gobind Singh Sahib 23 Poh
31 Jan 2019 Prakash Utsav Guru Sri Hari Rai Sahib ji 19 Magh
18 April 2019 Prakash Guru Angad Sahib ji 05 Vaisakh
18 April 2019 Prakash Sri Tegh Bahadur Sahib ji 05 Vaisakh
02 May 2019 Prakash Guru Sri Arjan Dev ji 19 Vaisakh
23 May 2019 Prakash Guru Sri Amar Das Sahib Ji 09 Jeth
05 July 2019 Prakash Guru Sri Hargobind Sahib ji 21 Harh
23 July 2019 Prakash Guru Sri Harkrishan Sahib ji 08 Sawan
01 Sep 2019 First Prakash Sri Guru Granth Sahib ji 17 Bhadon
09 Oct 2019 Prakash Guru Sri Ramdas Sahib ji 25 Assu
12 Nov 2019 Prakash Sri Guru Nanak Sahib Ji 27 Katik
Members & Approved By
attoi_logo
CG Tourism Board
attoi_logo
attoi_logo
X
Our Websites